Op maandag 11 december 2017 boog de Kinrooise gemeenteraad zich over het belangrijkste dossier van het jaar, namelijk het budget voor 2018. De grootste investering kadert in de beleidsoptie betaalbare bouwplaatsen aanbieden. Diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen zullen immers in uitvoering gaan.

Jo Brouns, burgemeester: Bij de investeringsuitgaven staan inderdaad veel plannen in het teken van wonen. In 2017 waren al kredieten voorzien voor infrastructuurwerken in het kader van de RUP’s maar deze worden verhoogd. Zo voorzien we voor RUP Kessenich 280.000 euro terwijl er voor RUP Molenbeersel 205.000 euro ingeschreven is in het budget 2018. Daarnaast is er nog een inbreidingsdossier voor Zielderveld (100.000 euro) bij het project van Ons Dak.

Wijziging van opcentiemen onroerende voorheffing

Wim Rutten, schepen van financiën: De onroerende voorheffing wordt overgeheveld van de provincie Limburg naar Vlaanderen, waardoor de berekening technisch iets anders in elkaar steekt. Opdat de gemeente er evenveel inkomsten uit kan halen, worden de opcentiemen verlaagd van 1.350 naar 849. Vanaf 2018 wordt de urbanisatiebelasting afgeschaft in Kinrooi. Ter compensatie gaan de opcentiemen dan van 849 naar 890. Inwoners die in het verleden beide belastingsaanslagen kregen, betalen ongeveer evenveel als vroeger.

Nieuwe technische dienst in 2018

De werken aan de nieuwbouw voor de technische dienst zijn in september 2017 opgestart. Het is de bedoeling dat het gebouw klaar is tegen het bouwverlof. Voor het meubilair en voor de omgevingswerken aan de nieuwe technische dienst is samen 300.000 euro voorzien.

Elektronisch stemmen in Maasgemeenten

Qua informatica is volgend jaar 150.000 euro voorzien, een hoger bedrag dan andere jaren omdat Kinrooi in navolging van Maaseik en Dilsen-Stokkem ook stemcomputers zal aankopen voor de verkiezingen (14 oktober 2018).

Laatste schijf SALK-middelen

Voor het warmtenet en de afwerking van de CIRO-leidingen bij Agropolis wordt bijna 375.000 euro ingeschreven. Daar staat wel tegenover dat ook de laatste schijf van SALK-middelen van 312.500 euro als inkomsten verwacht worden. Andere gemeentelijke inkomsten - volgens raming 1.119.000 euro - worden gegenereerd uit de verkoop van gemeentelijke bouwgronden, die ontstaan door de eerder vermelde RUP’s.
Deze week heeft Sinterklaas enkele hulppieten ingeschakeld in de gemeente Kinrooi. Zij zorgen voor de huis-aan-huisbedeling van de jaarlijkse Sinterklaasattentie voor ieder gezin: de nieuwe Kinrooi gids voor 2018.Jo Brouns, burgemeester: Met de Kinrooi gids combineren we voor het veertiende jaar op rij een gemeentelijke wegwijsgids met een handige (week)agenda. In een steeds digitaler wordende maatschappij hebben we ons in functie van de budgetbesprekingen de vraag gesteld of het anno 2018 nog nodig is om zo’n papieren gids te blijven uitgeven. Heel veel informatie is immers snel en gemakkelijk online te vinden. Daarom hebben we in de gids van dit jaar (2017) vooraan een antwoordkaart gestoken met een eenvoudige, open vraag. Wil u deze Kinrooi gids in de toekomst nog blijven ontvangen: ja of nee (en waarom)? Naast de papieren antwoordkaart staat er een gelijkaardig antwoordformulier op de website. Tot nu toe kwamen er meer dan 400 ja’s en welgeteld 11 nee’s binnen. Via het e-loket komen er nu nog antwoorden binnen van sommige inwoners die denken dat ze de 2018 editie enkel ontvangen als ze deze besteld hebben: Ik hoop dat ik nog niet te laat ben om te antwoorden maar ja, ik wil de Kinrooi gids nog graag ontvangen ! Iedereen mag gerust zijn: de Kinrooi gids 2018 zal net zoals de voorgaande edities begin december – normaliter deze week (49) - huis-aan-huis bedeeld worden.

In tegenstelling tot de meeste andere steden en gemeenten koos Kinrooi bewust voor een mooie, duurzame publicatie in eigen beheer, met andere woorden: zonder reclame. Uit de talrijke positieve reacties blijkt de Kinrooi gids bij veel inwoners het een vaste plaats in huis krijgt en dat de gids dus zeker de beoogde bewaarwaarde heeft.

Op dit moment beginnen de belastingbrieven in ieders bus te vallen. Net zoals de vorige jaren zullen ACV- en CD&V-Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem de handen in elkaar slaan om zoveel mogelijk mensen te helpen met hun belastingaangifte.

Dit jaar wordt er resoluut voor gekozen om zoveel mogelijk ‘tax on web’-aangiftes te doen. Om zo’n aangifte te kunnen doen, hebben we de identiteitskaarten van beide partners nodig (mét de pin-codes!). Indien je de pin-codes niet meer kent of vindt, kan je in het gemeentehuis altijd nieuwe aanvragen.

Tussen vrijdag 2 juni en maandag 26 juni organiseren CD&V en ACV maar liefst 11 invulsessies, nl.

Vrijdag 2 juni, 17-20u: Ophoven, Dorpshuis

Zaterdag 3 juni, 9-13u: Opoeteren, Chirolokalen

Dinsdag 7 juni, 18-21u: Rotem, parochiecentrum

Vrijdag 9 juni, 17-20u: Kinrooi, Basisschool Nelisveld

Zaterdag 10 juni, 9-13u: Neeroeteren, De Koepel

Maandag 12 juni, 14-16u: Neeroeteren, De Koepel (enkel voor gepensioneerden)

Vrijdag 16 juni, 17-20u: Molenbeersel, De Stegel

Zaterdag 17 juni, 9-13u: Maaseik, ACV-secretariaat

Maandag 19 juni, 18-21u: Dilsen, parochiecentrum

Vrijdag 23 juni, 17-20u: Kessenich, De Borg

Maandag 26 juni, 18-21u: Stokkem, Katholieke Kring

 

Wat moet je onder andere meebrengen?

- Uiteraard je belastingbrief

- de jaaropgaves van je werkgever of uitkeringsinstelling

- attesten van giften, leningen, pensioensparen, kinderopvang, levensverzekering, dienstencheques, nominale premie (voor grensarbeiders), bewijzen van aftrekbare kosten, bewijzen van onderhoudsuitkeringen en energiebesparende maatregelen (enkel dakisolatie)

- Om een zo juist mogelijke berekening te kunnen maken hebben we zéker het aanslagbiljet van vorig jaar nodig!

- Identiteitskaarten van beide partners mét de pin-codes.

Op maandag 8 mei besloot de gemeenteraad om de projectzone nabij dagstrand De Steenberg te verkopen aan de bvba AMAJ. Die wil er in de toekomst een nieuw viersterrenhotel met restaurant, brasserie en beachbar voorzien. Voordat het bestaande gebouw afgebroken wordt, zal er echter deze zomer nog een pop-up beachbar met een water(pret)park komen.

Jo Brouns, burgemeester: Toerisme en recreatie zijn twee belangrijke troeven voor de gemeente Kinrooi. Het is daarom dat het gemeentebestuur een nieuwe impuls wil geven aan het gebied nabij het dagstrand en de Finse piste. Volgens onze visie is daar een hotel in functie van gezondheid en sportvakanties op zijn plaats. De geïnteresseerden konden hun bod en plan van aanpak indienen tot 12 april 2017. Tijdens de raad van mei gaf de gemeenteraad haar goedkeuring aan de verkoop aan de bvba AMAJ, zeg maar Jos en Marian Franssen van brasserie-hotel De Spaenjerd.

Jos Franssen, bvba AMAJ: Het is de bedoeling om op de plaats waar het huidig gebouw staat, een nieuw viersterrenhotel van minstens 35 kamers te bouwen. Daarin voorzien we een seminarie-, vergader- en feestzaal maar ook fitness- en wellnessruimte. Naast de hotelfunctie met een kwaliteitsvol restaurant komt er ook een brasserie waarmee we dan mikken op de fietstoeristen. Voor de bezoekers van het dagstrand, zal er een beachbar komen. Dat zijn de drie aspecten en ook doelgroepen van het nieuwe project. De bedoeling is om dit jaar alle administratieve voorbereidingen klaar te hebben zodat we in 2018 met de bouw kunnen beginnen. Als alles naar wens verloopt, hopen we in 2020 dan open te gaan met het volledig nieuwe complex.

Deze zomer eerst nog een pop-up beachbar

Wie recent nog bij het bestaande gebouw kwam, zal gemerkt hebben dat het opvallend oranje nu wit geworden is. Dit is het werk van Luna Beach, de partner die er deze zomer, dus voor de afbraak, nog een pop-up beachbar van zal maken. Ook het terras zal in beach-stijl aangepast worden. In het water komt er een groot speelpark wat zeker een meerwaarde is voor de jonge bezoekers. De opening hiervan is eind deze maand voorzien.