In januari 2014 werden de zomereiken in de straat Geistingen gerooid. Buiten de beslissing van het verwijderen van deze bomen, werd ook een heraan-planting van een meer aangepaste boomsoort beloofd. De bewoners konden mee beslissen over de uiteindelijke keuze van de precieze soort die eind deze maand geplant zullen worden.

Burgemeester Jo Brouns: Op algemene vraag werden in januari 2014 de zomereiken (Quercus robur) gerooid in de straat Geistingen. Deze bomen veroorzaakten veel overlast, zowel tijdens de bloei als in het najaar (eikels, bladafval, ...). Bovendien was het ook een geliefkoosde boomsoort voor de eikenprocessierups. De bewoners drongen er dan ook op aan om deze zomereiken te verwijderen.

Midden 2015 werd een enquête georganiseerd waarin de bewoners vervolgens hun mening konden geven over de nieuwe boomsoort alsook de inplantingplaatsen ervan. Dit leverde twee boomsoorten op: de haagbeuk en de sierpeer. Daarnaast zal er eveneens een onderbeplanting worden voorzien bij de bomen.

Schepen van openbare werken Jos Vandewal: Tijdens een infovergadering op 28 oktober 2015 werden de keuzes voorgesteld en besproken met de inwoners. Enkele inplantingsplaatsen werden naar aanleiding van die avond nog aangepast. Vanaf 28 november zullen de resterende boomstronken en heesters verwijderd worden. De firma Vermeer Groencreatie uit Geel zal dan ook de nieuwe bomen aanplanten. Deze werken zullen ongeveer twee weken in beslag nemen. De straat kan hiervoor plaatselijk afgesloten worden maar de toegang tot de woning zal steeds mogelijk zijn. De vernieuwing van de aanplanting van bomen en heesters zal samen iets meer dan 13.000 euro kosten.

Vanaf nu veiligheidscamera’s op KMO-zone Leuerbroek Kinrooi

 

Vandaag – vrijdag 28 oktober 2016 – is het één dag niet, een nationale campagnedag tegen inbraken en daardoor meteen ook de perfecte dag om een nieuw initiatief te lanceren, namelijk de installatie van veiligheidscamera’s op industrieterrein Leuerbroek. In samenwerking met de lokale politie en ondernemersorganisatie UNIZO Kinrooi heeft de gemeente Kinrooi hiermee nu een extra middel in het kader van diefstalpreventie.

 

Juri De Groote, voorzitter van UNIZO Kinrooi: De komst van de veiligheidscamera’s op de toegangsweg van Leuerbroek is een prima initiatief, want dit zal ongetwijfeld een ontradend effect hebben. De veiligheid op industrieterreinen heeft voor UNIZO Kinrooi altijd hoog op de prioriteitenlijst gestaan en is dan ook een terugkerend gespreksthema bij de contacten met het gemeentebestuur. Kinrooi zorgde er in het verleden al voor dat een toegangsweg aan de zijkant van Leuerbroek afgesloten werd voor gemotoriseerd verkeer. Dit was al bijzonder positief in de strijd tegen de diefstallen en inbraken omdat het verkeer maar via één weg het industrieterrein kan bereiken. Met het plaatsen van de veiligheidscamera’s ter hoogte van deze toegangsweg gaat het gemeentebestuur nog een stap verder.

 

Jo Brouns, burgemeester: Tijdens de zitting van april gaf de Kinrooise gemeenteraad haar advies over de plaatsing van de twee vaste bewakingscamera’s op Leuerbroek. Omdat het openbaar domein in beeld komt, moesten we een hele procedure volgen.

 

Er werd specifiek een reglement opgesteld dat het doel van de verwerking van de beelden moest bepalen, met name:

- het voorkomen, vaststellen en het verzamelen van bewijzen omtrent inbraken, overlast of de verstoring van de openbare orde;

- het verschaffen van deze info aan politie om dergelijke fenomenen op te sporen en te vervolgen;

- de pakkans van de eventuele daders verhogen of bij een gepleegd misdrijf de daders, getuigen of slachtoffers opsporen en identificeren;

- uitvoering van adequaat en goed voorbereid optreden van politie bij inbraken.

 

De politiezone Noordoost-Limburg is verantwoordelijk voor de verwerking van de beelden. Enkel personen aangeduid door de korpschef of het college van burgemeester en schepenen hebben toegang tot de beelden. De aangeduide personen hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens. Verzamelde gegevens kunnen enkel aan de politie en de gerechtelijke overheid bezorgd worden. De beelden mogen maximum één maand bijgehouden worden, tenzij ze bezwarend bewijsmateriaal bevatten natuurlijk.

 

Tot slot wil ik nog meegeven dat de gemeente Kinrooi in samenwerking met de politie een gratis audit rond inbraak- en diefstalpreventie aanbiedt voor elk bedrijf op Leuerbroek. Een volgende stap is om ook de grensovergangen van de gemeente te voorzien van slimme camera’s zodat er een beter beeld is van het grensverkeer dat met slechte bedoelingen onze gemeente bezoekt of verlaat. De plaatsing van deze camera’s is voorzien voor december 2016.

Na "Trots op Kinrooi" – in 2011 uitgegeven naar aanleiding van 40 jaar fusiegemeente Kinrooi - stelde het gemeentebestuur op 6 oktober het kijkboek "Kinrooi op z’n best” voor. Hubert Van Eygen dook hiervoor in de schat aan prentkaarten die de gemeente rijk is.

Hubert laat met dit boek zien hoe de kerkdorpen in de voorbije 115 jaar evolueerden tot de rustige maar opwindende gemeente die Kinrooi nu is. Daarnaast bevat het nieuwe boek ook alle inzendingen van de gelijknamige fotowedstrijd, eerder dit jaar georganiseerd door de culturele raad. 

Van vóór de fusie in 1971 verzamelde Hubert Van Eygen bij tal van verzamelaars en op beurzen en veilingsites maar liefst 254 prentkaarten. De afstempeling van de oudste kaart dateert van 1903. Van nà de fusie staan ook nog 113 kaarten in het boek. Dat brengt het totaal op maar liefst 367 oude prentkaarten! Als toemaatje werden ook nog de nieuwjaarskaarten opgenomen die de gemeente uitgaf sinds 2002. Op het einde van het boek werd een index opgenomen van alle gepubliceerde prentkaarten. 

Deze nostalgische beelden worden geconfronteerd met de 40 foto’s die door 15 fotografen werden gemaakt naar aanleiding van de fotowedstrijd die het gemeentebestuur samen met de culturele raad organiseerde. Iedereen uit de beide Limburgen mocht deelnemen aan de wedstrijd. Er waren mooie geldprijzen voor de beste inzendingen uit Kinrooi en ook voor de beste foto’s van niet-Kinrooienaren. Naast de geldprijzen is er natuurlijk ook nog de eeuwige roem, verkregen door opgenomen te zijn in het nieuwe boekwerk. 

Op donderdag 6 oktober werd “Kinrooi op z’n best” officieel voorgesteld in GC De Stegel. Toen werden ook de laureaten van de fotowedstrijd bekend gemaakt. De eerste en tweede prijs van de Kinrooise inzendingen ging naar Tim Boonen wiens winnende foto "Mirror, mirror on the wall, who has the most beautiful of them all” tevens gebruikt werd als omslag van het kijkboek. Zijn andere inzending "No noise around the lighthouse” was goed voor de tweede prijs terwijl Marc Meurs met "Energiek Kinrooi” de derde winnende foto uit Kinrooi maakte. Twee inwoners uit Bree vielen in de niet-Kinrooise inzendingen: Hilde Snoeks won hier met "Grensmaas met zicht op Houbenhof” en voor Geert Bonhomme en zijn foto van de “Hubertuskapel”.

Het nieuwe kijkboek kost 15 euro en is onder andere verkrijgbaar aan de ontvangstbalie in het gemeentehuis, in de bibliotheek en bij de dienst vrije tijd in GC De Stegel. U kan de 15 euro ook storten op de rekening van de culturele raad (BE09 0682 1401 4157) om een exemplaar te ontvangen.


Drie buurtpreventienetwerken opgestart in de gemeente Kinrooi 

Sinds begin deze maand zijn er in de gemeente Kinrooi drie buurtpreventie-netwerken via de tool WhatsApp opgestart. De gemeente Kinrooi gaat dankzij deze netwerken onder leiding van enkele vrijwillige coördinatoren meer ogen en oren hebben voor de politie. Dankzij de burgerzin van de deelnemende inwoners worden zo de krachten gebundeld tegen eventuele criminaliteit in de gemeente Kinrooi. Om het initiatief verder toe te lichten, organiseren de gemeente en de politie aanstaande woensdag 28 september een infoavond.

Burgemeester Jo Brouns:  WhatsApp is een bekende tool op de smartphone om berichten uit te wisselen met één of meerdere personen in een groep. In mei deden we een eerste oproep naar vrijwillige coördinaten in onze gemeente en op 21 juni organiseerde de politie een infomoment voor de geïnteresseerden. Sindsdien zijn er drie netwerken - in de eerste plaats een burgerinitiatief – opgestart in Kinrooi. Vijf vrijwillige coördinatoren zijn verantwoordelijk voor Drietak zuid, Geistingen en De Schans (Kinrooi 1). Politie en gemeente zorgen voor de ondersteuning, zoals de organisatie van een infoavond op woensdag 28 september. Daar willen we alle bewoners van de drie gebieden inlichten en overtuigen om toe te treden tot de buurtpreventienetwerken. Hiermee willen we de vrijwillige coördinatoren een extra hulp bieden om het netwerk goed op gang te krijgen en ons beter te wapenen tegen criminaliteit zoals bijvoorbeeld woninginbraken.

 

Vernieuwing speelplaats erg gesmaakt door 3K-leerlingen

Bij 3K Kinrooi wordt de speeltijd vanaf morgen, vrijdag 23 september, nog iets plezanter dan voordien. Na een uitgebreide kennismaking vandaag gaat immers het nieuwe speeltoestel open voor gebruik. Het is een eerste maar wel ingrijpende én geslaagde stap in enkele vernieuwingen op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool 3K Kinrooi. 

Burgemeester Jo Brouns: Uit een tevredenheidsonderzoek bij de ouders (2014) concludeerden we dat de kindvriendelijkheid van de speelplaats voor verbetering vatbaar was. De verhoging in klinkers – de berg genoemd door de kinderen – was esthetisch wel mooi maar de valpartijen en kapotte broeken waren er een beetje teveel aan. Na het onderzoek bij de ouders trok een afvaardiging van enkele leerkrachten zich het lot van de speelplaats verder aan. Ze deden ook een enquête bij de kinderen en daaruit bleek duidelijk dat een mooi en groot speeltoestel wenselijk was.