Zopas verscheen het nieuwste nummer van CD&V@Kinrooi, het infoblad van CD&V-Kinrooi. In dit nummer (jrg. 13, nr. 1) worden een aantal recente verwezenlijkingen op een rijtje gezet maar komen ook de plannen voor de toekomst aan bod.

In het hoofdartikel wordt de opening van het vernieuwde woonzorgcentrum Zorgvlied in de kijker gezet. Na jarenlange voorbereidingen was het onlangs eindelijk zo ver: de 66 nieuwe woongelegenheden werden officieel geopend in aanwezigheid van minister Jo Vandeurzen.

Vervolgens wordt weer nieuwe informatie gebracht over de vorderingen die gemaakt worden op de Agropolis-site aan de Maasplassen en over de bedrijven waarmee samenwerkingen worden opgezet, zoals Fish 2 Be, Storm Seeds, De Blauwe Keten, de yaconteelt en Rendocan (onderzoek naar medicinale cannabis).

Uiteraard komen ook een aantal lopende werken aan bod, zoals de verbouwing in het gemeentehuis (energiezuiniger maken van de bovenverdieping en de herindeling van de grote zaal tot burelen) en de bouw van woningen in Meytersveld te Kinrooi.

Wat de toekomst zal bieden lezen we af uit de begroting voor 2017. Het meest in het oog springend hierbij is de bouw van een nieuwe technische dienst aan het gemeentehuis en de herinrichting van de Boterakker. Daarnaast wordt ook de nodige aandacht besteed aan de herinrichting van het waterrecreatiegebied De Spaanjerd en omgeving.

Uiteraard kan in dit nummer de grensarbeidersinfo niet ontbreken. Jo Brouns gaat daarbij dieper in op de problematiek van grensarbeiders en kinderen ten laste én de inkomensverklaring 2015.

En als het goed is, dan mag het ook eens gezegd worden: het intercommunaal zwembad te Maaseik tekende recordcijfers op voor de maanden juli, augustus en september. Dat heeft uiteraard te maken met de opening van het nieuwe buitenbad!

Mark Hoedemakers denkt in zijn ‘Mark Cursief’ terug aan de ‘grijstinten’ van vroeger en de verzamelingen van zijn stiefvader die hij onmiddellijk linkt met het nieuwe door Hubert Van Eygen uitgebrachte boek ‘Kinrooi op z’n best’ waarin maar leefst 367 prentkaarten van Kinrooi werden opgenomen.

De laatste pagina is gevuld met nieuwsjes en activiteiten van CD&V-Kinrooi. De belangrijkste activiteit is uiteraard de kaas- en wijnavond die de afdeling organiseert op 21 januari in De Stegel te Molenbeersel!

In de gemeente Kinrooi worden nu al volop goede voornemens voor het nieuwe jaar gemaakt... Afgelopen dinsdag 22 november keurde de OCMW-raad namelijk een uniek project van de preventieraad goed, met als titel Meer weten over gezond eten.  Met de steun van 5.000 euro van de preventieraad gaan drie initiatiefnemers aan de slag om de Kinrooise bevolking aan te zetten tot gezond(er) eten. Zij stellen vandaag hun plannen voor aan de gemeentelijke preventieraad.

Burgemeester Jo Brouns: In september lanceerde de preventieraad een oproep naar projecten die onze inwoners op een laagdrempelige manier kunnen aanzetten om hun voedingspatroon eens onder de loep te nemen. Daarnaast moesten de projecten ook stimulansen bieden opdat de mensen zich beter informeren over wat gezonde voeding is. Want wie weet vandaag de dag nog wat wel of niet gezond is als het op eten aankomt? Tot 12 oktober konden projecten ingediend worden. Daarna werd bekeken aan wie de 5.000 euro van de preventieraad toegewezen zou worden.

OCMW-voorzitter Anita Meerten:  De vakkundige jury was aangenaam verrast door de ingediende projectvoorstellen. Eén voor één kende ze hun sterktes waardoor het bijna onfair was om iemand uit te sluiten en exclusief te werken met een project. Op initiatief van de dienst zorg en ouderen, die de preventieraad begeleidt, werd met alle initiatiefnemers rond de tafel gezeten en geprobeerd om er een gecoördineerd, gezamenlijk project uit te distilleren. Dat lukte en zodoende gaan FoodCon, Velt Kinrooi en Botel Ophoven er in 2017 samen voor zorgen dat de Kinrooienaren meer komen te weten over gezond eten ! Hun voorstel werd afgelopen dinsdag 22 november goedgekeurd door de OCMW-raad en vandaag stellen ze het voor aan de preventieraad.

De drie initiatiefnemers:

Jules Logue (Velt KInrooi), Erica Rutten (FoodCon) en Katy Stroobants (Botel Ophoven) gaan met een gezamelijk project en met steun van de preventieraad mensen meer leren weten over gezond eten.

Erica Rutten, doctor in de voedingswetenschappen heeft FoodCon opgericht. FoodCon is een voedingsadviesbureau dat met wetenschappelijk onderbouwde kennis werkt. Goede voeding is essentieel voor een goed functioneren van ons lichaam en slechte voeding kan heel wat schade aanrichten. Maar wat is goed en wat is slecht eten? FoodCon leert het u in 2017 door middel van boeiende workshops en lezingen. De eerste lezing is gepland op woensdag 25 januari om 20u00 in het Kompas. Dan zal het gaan over Honing, het vloeibare goud? Inschrijven voor deze lezing kan per mail naar ericarutten@foodcon.be.

Velt Kinrooi staat voor Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren Kinrooi.  Ecologisch leven is gezond leven op het ritme van de seizoenen, met respect voor de natuur. Velt Kinrooi geeft dit idee vorm in huis, tuin, keuken en daarbuiten met kwaliteitsvolle publicaties, activiteiten en lessen voor iedereen die geïnteresseerd is in een meer duurzame levensstijl. Velt brengt mensen samen om kennis te delen over ecologisch tuinieren en duurzame voeding én om samen plezier te maken.

Bij Botel Ophoven, het tot hotel en eetgelegenheid omgebouwde vrachtschip achter het Tegelhuuske (Maasdijk), zijn duurzaamheid en gezondheid essentiële onderdelen in de bedrijfsvoering. In de kombuis koken ze met producten van eigen streek en eigen kweek, zoveel als het kan. Zo gezond en lekker koken kan iedereen ter plaatse gaan leren in 2017 !

Alvast een gelukkig en gezond 2017 !

2017 gaat een jaar worden vol activiteiten om alle inwoners van Kinrooi te inspireren voor een gezonder voedingspatroon. Het aanbod wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke publicaties alsook via de website www.kinrooi.be. Verspreid over vier seizoenen gaan de inwoners gezonde groenten leren kweken: in een grote of kleine(re) tuin of in potten. En ze leren bovendien om iets gezond en lekkers te maken van die seizoens- en streekproducten. Het komt allemaal aan bod: zowel voor volwassenen als voor kinderen zijn er interessante en leerzame activiteiten
Wie er meer over wil weten, is welkom op de startdag van dit unieke project op zondag 15 januari van 14u00 tot 17u00 in GC De Stegel. 

Na de startdag van 15 januari in GC De Stegel is er ook al een eerste activiteit gepland, namelijk een lezing over Honing, het vloeibare goud ?

 

In januari 2014 werden de zomereiken in de straat Geistingen gerooid. Buiten de beslissing van het verwijderen van deze bomen, werd ook een heraan-planting van een meer aangepaste boomsoort beloofd. De bewoners konden mee beslissen over de uiteindelijke keuze van de precieze soort die eind deze maand geplant zullen worden.

Burgemeester Jo Brouns: Op algemene vraag werden in januari 2014 de zomereiken (Quercus robur) gerooid in de straat Geistingen. Deze bomen veroorzaakten veel overlast, zowel tijdens de bloei als in het najaar (eikels, bladafval, ...). Bovendien was het ook een geliefkoosde boomsoort voor de eikenprocessierups. De bewoners drongen er dan ook op aan om deze zomereiken te verwijderen.

Midden 2015 werd een enquête georganiseerd waarin de bewoners vervolgens hun mening konden geven over de nieuwe boomsoort alsook de inplantingplaatsen ervan. Dit leverde twee boomsoorten op: de haagbeuk en de sierpeer. Daarnaast zal er eveneens een onderbeplanting worden voorzien bij de bomen.

Schepen van openbare werken Jos Vandewal: Tijdens een infovergadering op 28 oktober 2015 werden de keuzes voorgesteld en besproken met de inwoners. Enkele inplantingsplaatsen werden naar aanleiding van die avond nog aangepast. Vanaf 28 november zullen de resterende boomstronken en heesters verwijderd worden. De firma Vermeer Groencreatie uit Geel zal dan ook de nieuwe bomen aanplanten. Deze werken zullen ongeveer twee weken in beslag nemen. De straat kan hiervoor plaatselijk afgesloten worden maar de toegang tot de woning zal steeds mogelijk zijn. De vernieuwing van de aanplanting van bomen en heesters zal samen iets meer dan 13.000 euro kosten.

Vanaf nu veiligheidscamera’s op KMO-zone Leuerbroek Kinrooi

 

Vandaag – vrijdag 28 oktober 2016 – is het één dag niet, een nationale campagnedag tegen inbraken en daardoor meteen ook de perfecte dag om een nieuw initiatief te lanceren, namelijk de installatie van veiligheidscamera’s op industrieterrein Leuerbroek. In samenwerking met de lokale politie en ondernemersorganisatie UNIZO Kinrooi heeft de gemeente Kinrooi hiermee nu een extra middel in het kader van diefstalpreventie.

 

Juri De Groote, voorzitter van UNIZO Kinrooi: De komst van de veiligheidscamera’s op de toegangsweg van Leuerbroek is een prima initiatief, want dit zal ongetwijfeld een ontradend effect hebben. De veiligheid op industrieterreinen heeft voor UNIZO Kinrooi altijd hoog op de prioriteitenlijst gestaan en is dan ook een terugkerend gespreksthema bij de contacten met het gemeentebestuur. Kinrooi zorgde er in het verleden al voor dat een toegangsweg aan de zijkant van Leuerbroek afgesloten werd voor gemotoriseerd verkeer. Dit was al bijzonder positief in de strijd tegen de diefstallen en inbraken omdat het verkeer maar via één weg het industrieterrein kan bereiken. Met het plaatsen van de veiligheidscamera’s ter hoogte van deze toegangsweg gaat het gemeentebestuur nog een stap verder.

 

Jo Brouns, burgemeester: Tijdens de zitting van april gaf de Kinrooise gemeenteraad haar advies over de plaatsing van de twee vaste bewakingscamera’s op Leuerbroek. Omdat het openbaar domein in beeld komt, moesten we een hele procedure volgen.

 

Er werd specifiek een reglement opgesteld dat het doel van de verwerking van de beelden moest bepalen, met name:

- het voorkomen, vaststellen en het verzamelen van bewijzen omtrent inbraken, overlast of de verstoring van de openbare orde;

- het verschaffen van deze info aan politie om dergelijke fenomenen op te sporen en te vervolgen;

- de pakkans van de eventuele daders verhogen of bij een gepleegd misdrijf de daders, getuigen of slachtoffers opsporen en identificeren;

- uitvoering van adequaat en goed voorbereid optreden van politie bij inbraken.

 

De politiezone Noordoost-Limburg is verantwoordelijk voor de verwerking van de beelden. Enkel personen aangeduid door de korpschef of het college van burgemeester en schepenen hebben toegang tot de beelden. De aangeduide personen hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens. Verzamelde gegevens kunnen enkel aan de politie en de gerechtelijke overheid bezorgd worden. De beelden mogen maximum één maand bijgehouden worden, tenzij ze bezwarend bewijsmateriaal bevatten natuurlijk.

 

Tot slot wil ik nog meegeven dat de gemeente Kinrooi in samenwerking met de politie een gratis audit rond inbraak- en diefstalpreventie aanbiedt voor elk bedrijf op Leuerbroek. Een volgende stap is om ook de grensovergangen van de gemeente te voorzien van slimme camera’s zodat er een beter beeld is van het grensverkeer dat met slechte bedoelingen onze gemeente bezoekt of verlaat. De plaatsing van deze camera’s is voorzien voor december 2016.