Vanaf nu veiligheidscamera’s op KMO-zone Leuerbroek Kinrooi

 

Vandaag – vrijdag 28 oktober 2016 – is het één dag niet, een nationale campagnedag tegen inbraken en daardoor meteen ook de perfecte dag om een nieuw initiatief te lanceren, namelijk de installatie van veiligheidscamera’s op industrieterrein Leuerbroek. In samenwerking met de lokale politie en ondernemersorganisatie UNIZO Kinrooi heeft de gemeente Kinrooi hiermee nu een extra middel in het kader van diefstalpreventie.

 

Juri De Groote, voorzitter van UNIZO Kinrooi: De komst van de veiligheidscamera’s op de toegangsweg van Leuerbroek is een prima initiatief, want dit zal ongetwijfeld een ontradend effect hebben. De veiligheid op industrieterreinen heeft voor UNIZO Kinrooi altijd hoog op de prioriteitenlijst gestaan en is dan ook een terugkerend gespreksthema bij de contacten met het gemeentebestuur. Kinrooi zorgde er in het verleden al voor dat een toegangsweg aan de zijkant van Leuerbroek afgesloten werd voor gemotoriseerd verkeer. Dit was al bijzonder positief in de strijd tegen de diefstallen en inbraken omdat het verkeer maar via één weg het industrieterrein kan bereiken. Met het plaatsen van de veiligheidscamera’s ter hoogte van deze toegangsweg gaat het gemeentebestuur nog een stap verder.

 

Jo Brouns, burgemeester: Tijdens de zitting van april gaf de Kinrooise gemeenteraad haar advies over de plaatsing van de twee vaste bewakingscamera’s op Leuerbroek. Omdat het openbaar domein in beeld komt, moesten we een hele procedure volgen.

 

Er werd specifiek een reglement opgesteld dat het doel van de verwerking van de beelden moest bepalen, met name:

- het voorkomen, vaststellen en het verzamelen van bewijzen omtrent inbraken, overlast of de verstoring van de openbare orde;

- het verschaffen van deze info aan politie om dergelijke fenomenen op te sporen en te vervolgen;

- de pakkans van de eventuele daders verhogen of bij een gepleegd misdrijf de daders, getuigen of slachtoffers opsporen en identificeren;

- uitvoering van adequaat en goed voorbereid optreden van politie bij inbraken.

 

De politiezone Noordoost-Limburg is verantwoordelijk voor de verwerking van de beelden. Enkel personen aangeduid door de korpschef of het college van burgemeester en schepenen hebben toegang tot de beelden. De aangeduide personen hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens. Verzamelde gegevens kunnen enkel aan de politie en de gerechtelijke overheid bezorgd worden. De beelden mogen maximum één maand bijgehouden worden, tenzij ze bezwarend bewijsmateriaal bevatten natuurlijk.

 

Tot slot wil ik nog meegeven dat de gemeente Kinrooi in samenwerking met de politie een gratis audit rond inbraak- en diefstalpreventie aanbiedt voor elk bedrijf op Leuerbroek. Een volgende stap is om ook de grensovergangen van de gemeente te voorzien van slimme camera’s zodat er een beter beeld is van het grensverkeer dat met slechte bedoelingen onze gemeente bezoekt of verlaat. De plaatsing van deze camera’s is voorzien voor december 2016.

Na "Trots op Kinrooi" – in 2011 uitgegeven naar aanleiding van 40 jaar fusiegemeente Kinrooi - stelde het gemeentebestuur op 6 oktober het kijkboek "Kinrooi op z’n best” voor. Hubert Van Eygen dook hiervoor in de schat aan prentkaarten die de gemeente rijk is.

Hubert laat met dit boek zien hoe de kerkdorpen in de voorbije 115 jaar evolueerden tot de rustige maar opwindende gemeente die Kinrooi nu is. Daarnaast bevat het nieuwe boek ook alle inzendingen van de gelijknamige fotowedstrijd, eerder dit jaar georganiseerd door de culturele raad. 

Van vóór de fusie in 1971 verzamelde Hubert Van Eygen bij tal van verzamelaars en op beurzen en veilingsites maar liefst 254 prentkaarten. De afstempeling van de oudste kaart dateert van 1903. Van nà de fusie staan ook nog 113 kaarten in het boek. Dat brengt het totaal op maar liefst 367 oude prentkaarten! Als toemaatje werden ook nog de nieuwjaarskaarten opgenomen die de gemeente uitgaf sinds 2002. Op het einde van het boek werd een index opgenomen van alle gepubliceerde prentkaarten. 

Deze nostalgische beelden worden geconfronteerd met de 40 foto’s die door 15 fotografen werden gemaakt naar aanleiding van de fotowedstrijd die het gemeentebestuur samen met de culturele raad organiseerde. Iedereen uit de beide Limburgen mocht deelnemen aan de wedstrijd. Er waren mooie geldprijzen voor de beste inzendingen uit Kinrooi en ook voor de beste foto’s van niet-Kinrooienaren. Naast de geldprijzen is er natuurlijk ook nog de eeuwige roem, verkregen door opgenomen te zijn in het nieuwe boekwerk. 

Op donderdag 6 oktober werd “Kinrooi op z’n best” officieel voorgesteld in GC De Stegel. Toen werden ook de laureaten van de fotowedstrijd bekend gemaakt. De eerste en tweede prijs van de Kinrooise inzendingen ging naar Tim Boonen wiens winnende foto "Mirror, mirror on the wall, who has the most beautiful of them all” tevens gebruikt werd als omslag van het kijkboek. Zijn andere inzending "No noise around the lighthouse” was goed voor de tweede prijs terwijl Marc Meurs met "Energiek Kinrooi” de derde winnende foto uit Kinrooi maakte. Twee inwoners uit Bree vielen in de niet-Kinrooise inzendingen: Hilde Snoeks won hier met "Grensmaas met zicht op Houbenhof” en voor Geert Bonhomme en zijn foto van de “Hubertuskapel”.

Het nieuwe kijkboek kost 15 euro en is onder andere verkrijgbaar aan de ontvangstbalie in het gemeentehuis, in de bibliotheek en bij de dienst vrije tijd in GC De Stegel. U kan de 15 euro ook storten op de rekening van de culturele raad (BE09 0682 1401 4157) om een exemplaar te ontvangen.


Drie buurtpreventienetwerken opgestart in de gemeente Kinrooi 

Sinds begin deze maand zijn er in de gemeente Kinrooi drie buurtpreventie-netwerken via de tool WhatsApp opgestart. De gemeente Kinrooi gaat dankzij deze netwerken onder leiding van enkele vrijwillige coördinatoren meer ogen en oren hebben voor de politie. Dankzij de burgerzin van de deelnemende inwoners worden zo de krachten gebundeld tegen eventuele criminaliteit in de gemeente Kinrooi. Om het initiatief verder toe te lichten, organiseren de gemeente en de politie aanstaande woensdag 28 september een infoavond.

Burgemeester Jo Brouns:  WhatsApp is een bekende tool op de smartphone om berichten uit te wisselen met één of meerdere personen in een groep. In mei deden we een eerste oproep naar vrijwillige coördinaten in onze gemeente en op 21 juni organiseerde de politie een infomoment voor de geïnteresseerden. Sindsdien zijn er drie netwerken - in de eerste plaats een burgerinitiatief – opgestart in Kinrooi. Vijf vrijwillige coördinatoren zijn verantwoordelijk voor Drietak zuid, Geistingen en De Schans (Kinrooi 1). Politie en gemeente zorgen voor de ondersteuning, zoals de organisatie van een infoavond op woensdag 28 september. Daar willen we alle bewoners van de drie gebieden inlichten en overtuigen om toe te treden tot de buurtpreventienetwerken. Hiermee willen we de vrijwillige coördinatoren een extra hulp bieden om het netwerk goed op gang te krijgen en ons beter te wapenen tegen criminaliteit zoals bijvoorbeeld woninginbraken.

 

Vernieuwing speelplaats erg gesmaakt door 3K-leerlingen

Bij 3K Kinrooi wordt de speeltijd vanaf morgen, vrijdag 23 september, nog iets plezanter dan voordien. Na een uitgebreide kennismaking vandaag gaat immers het nieuwe speeltoestel open voor gebruik. Het is een eerste maar wel ingrijpende én geslaagde stap in enkele vernieuwingen op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool 3K Kinrooi. 

Burgemeester Jo Brouns: Uit een tevredenheidsonderzoek bij de ouders (2014) concludeerden we dat de kindvriendelijkheid van de speelplaats voor verbetering vatbaar was. De verhoging in klinkers – de berg genoemd door de kinderen – was esthetisch wel mooi maar de valpartijen en kapotte broeken waren er een beetje teveel aan. Na het onderzoek bij de ouders trok een afvaardiging van enkele leerkrachten zich het lot van de speelplaats verder aan. Ze deden ook een enquête bij de kinderen en daaruit bleek duidelijk dat een mooi en groot speeltoestel wenselijk was.  

 

Binnenkort zal bij veel mensen weer de belastingbrief in de bus vallen! Geen paniek! Verzamel rustig alle gegevens en kom in juni naar één van de invulsessies die Jo Brouns samen met de CD&V- en ACV-afdelingen van Kinrooi en Maaseik organiseert.

Zoveel mogelijk digitaal

Dit jaar proberen we zoveel mogelijk de aangiftes digitaal te verwerken via tax on web aangezien ook veel inkomensfiches niet meer op papier worden afgeleverd. Om dit te kunnen doen hebben we van iedere belastingplichtige de identiteitskaart én de bijhorende code nodig. Indien je de code van je identiteitskaart niet meer hebt, kan je altijd een nieuwe aanvragen in het gemeentehuis (het duurt wel 2 weken vooraleer je de nieuwe code ontvangt). Breng in elk geval altijd je aangifteformulier (bruine envelop) mee!

Uiteraard kan je je aangifte ook nog altijd op papier laten doen, maar dan moet je er wel zeker van zijn dat je àlle inkomensfiches en bewijzen van aftrekposten hebt.

Wat moet je meebrengen?

- de jaaropgave/belastingfiche van je werkgever(s)

- de jaaropgave van eventueel vakantiegeld en vergoeding loopbaanonderbreking

- attesten van giften, hypothecaire leningen (zowel de oorspronkelijke lening als de herfinanciering ervan als dit van toepassing is!), levensverzekeringen, kinderopvang, dienstencheques, kadastraal inkomen, de in Nederland betaalde nominale premie (voor grensarbeiders)

- bewijzen van aftrekbare kosten (autokosten, bureaukosten)

- bewijzen van onderhoudsuitkeringen

- bewijzen van energiebesparende maatregelen (dakisolatie)

- eventueel ontvangen intresten van rekeningen in het buitenland.

Om een zo juist mogelijke berekening te kunnen maken, is het absoluut noodzakelijk om het aanslagbiljet van vorig jaar mee te brengen!

Waar en wanneer kan je terecht?

Ophoven, Dorpshuis Ophoven (De Belder 19), vrijdag 3 juni, 17 tot 20u

Opoeteren, Chirolokalen (Neeroeterenstraat 18), zaterdag 4 juni, 9 tot 13u

Kinrooi, Basisschool Nelisveld (eetzaal, Nelisveld 5), vrijdag 10 juni, 17 tot 20u

Neeroeteren, De Koepel (Spilstraat), zaterdag 11 juni, 9 tot 13u

Neeroeteren, De Koepel (Spilstraat), maandag 13 juni, 14 tot 17u (enkel voor gepensioneerden)

Molenbeersel, De Stegel (grote zaal, Weertersteenweg 363), vrijdag 17 juni, 17 tot 20u

Maaseik, ACV-dienstverleningspunt (Maastrichtersteenweg 17), zaterdag 18 juni, 9 tot 13u

Kessenich, De Borg (Kerkstraat 6), vrijdag 24 juni, 17 tot 20u