De dubbele belasting op de pensioenen van grensarbeiders in Nederland verdwijnt. De Belgischge minister van Financiën sloot daarover een akkoord met de Nederlandse staatssecretaris van Financiën. Hij kon zijn collega ervan overtuigen de Nederlandse heffing in te trekken.

Inwoners uit België die in Nederland hebben gewerkt, krijgen voor die jaren meestal een aanvullend pensioen (bedrijfspensioen). Volgens het belastingverdrag tussen België en Nederland zijn pensioenen belastbaar in de woonstaat. Maar eind 2017 gaf Nederland aan de aanvullende pensioenen ook in Nederland te belasten.
De minister van Financiën schoot daarop in actie. “Ik heb gevraagd om deze onrechtvaardige situatie snel op te lossen. Ik ben tevreden dat die oplossing er nu ook is.” Nederland gaat ermee akkoord geen belastingen te heffen op de aanvullende pensioenen van de grensarbeiders. “Ik wil de Nederlandse collega’s danken voor hun constructieve houding”, besluit de minister.

De belastingplichtigen zullen zelf geen actie moeten ondernemen om die dubbele belasting te vermijden. De belastingadministraties zullen elkaar rechtstreeks de nodige inlichtingen verstrekken zodat de betrokkenen gespaard blijven van administratieve overlast.  De loonheffing door Nederland zal dan ook automatisch rechtgezet worden.